Webinar na temo varne rabe interneta v sklopu eTwinning projekta

Dan varne rabe interneta smo letos praznovali 8. februarja. V sklopu projekta Let ‘s be eco- friendly, kjer sodelujemo s partnerskimi šolami iz Slovenije, Jordanije, Turčije, Italije, Hrvaške ,Romunije in Portugalske, smo se 15. februarja popoldan udeležili spletnega predavanja, ki ga je gostila turška šola. Predavatelja Ismail in Murat sta izpostavila pomembnost varne rabe interneta, ozaveščanje mladih in učenje kritičnega presojanja spletnih vsebin. Na koncu pa so učenci sodelovali v zanimivi interaktivni igri, kjer je naš učenec Aljaž usvojil celo drugo mesto.

Za vse nas je bila to zelo zanimiva izkušnja, saj smo slišali veliko zanimivih informacij ter se ponovno srečali s sodelujočimi učenci in učitelji iz drugih držav.

Mentorica Jasmina Gojčič

 

eTwinning projekt Grenzüberschreitende Freundschaft

eTwinning projekt Grenzüberschreitende Freundschaft

Letos smo prvič vključeni v nemški mednarodni projekt, ki se imenuje Grenzüberschreitende Freundschaft- Čezmejno prijateljstvo. Osmošolci in devetošolci, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina, sodelujejo s partnerskimi šolami iz Ukrajine, Nemčije, Poljske in Italije.

Glavna nit projekta je prijateljstvo, saj prijatelje potrebujemo na vsakem koraku. Projekt smo začeli s predstavitvami v nemškem jeziku, ustvarili smo plakat na temo varnosti na internetu. V orodju Padlet smo pisali misli o prijateljstvu in prijateljih. Izdelali smo božične voščilnice in jih poslali našim partnerskim šolam. Prejeli pa smo tudi že voščilnice iz Ukrajine in Italije. Projekt bo trajal do konca šolskega leta, tako projektno delo pa zagotovo predstavlja zanimiv način učenja nemščine in spoznavanja tujih držav ter kultur.

Mentorica projekta Jasmina Gojčič

eTwinning projekt Let’s be eco-friendly

eTwinning projekt Let’s be eco-friendly

Dandanes je vedno bolj pomembno zavedanje o posledicah, ki ga ima onesnaževanje na okolje ter na zdravje in počutje ljudi. Devetošolke in devetošolci, Lara, Ula, Patricija, Brina, Tajda, Aljaž, Jaka in Miha, sodelujejo z drugimi desetimi partnerskimi šolami iz Slovenije, Jordanije, Turčije, Portugalske, Romunije, Italije in Hrvaške v mednarodnem projektu Let’s be eco-friendly- Bodimo prijazni okolju.

Učenci so poleg osebnih predstavitev že ustvarili predstavitve Slovenije, Dobrne in šole v angleškem jeziku, pred prazniki pa so izdelali okolju prijazne voščilnice, ki smo jih poslali ostalim sodelujočim v projektu. Hkrati smo prejeli že voščilnice iz tujine, ki smo jih razobesili v eTwinning kotičku na zgornjem hodniku naše šole.

Glavna nit projekta je biti okolju prijazen, kar pa na svoj način predstavlja vsaka sodelujoča šola. 16. decembra 2021 smo imeli mednarodno ZOOM konferenco z učenci in učenkami iz Romunije, ki so prav tako kot mi govorili o onesnaževanju in pa skrbi za okolje v domačem kraju in na šoli. Učiteljica Alina iz Romunije je bila navdušena nad načinom, kako se trudimo biti prijazni okolju na naši šoli. Srečanje je bilo izredno zanimivo, pridružil pa se nam je tudi naš ravnatelj, g. Marko Šteger.

S klikom na spodnjo povezavo, si lahko pogledate našo e-knjigo, v kateri najdete utrinke s te videokonference.

https://read.bookcreator.com/VWBiXknTGucFJTMhwgSi1BICm9I2/RH2QHOZzTi6s1GJUQOP6FQ

Do konca leta nas čaka še kar nekaj zanimivih aktivnosti, o katerih bomo sproti poročali.

Mentorici Andreja Kveder in Jasmina Gojčič

Mednarodni projekt eTwinning- European Day of languages

Mednarodni projekt eTwinning- European Day of languages

26. septembra praznujemo evropski dan jezikov. To je dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje jezikov.

Projekt, s katerim smo na naši šoli obeležili dan jezikov,  se je imenoval European day of languages. Učenci 7. b razreda smo sodelovali  s 24 učitelji, in približno 370 učenci iz 10 evropskih držav, in sicer iz  Hrvaške, Španije, Turčije, Litve, Francije, Madžarske, Italije, Romunije, Nemčije in Poljske. Z učitelji in učenci smo komunicirali na spletnem portalu eTwinning, kjer smo v spletni učilnici Twinspace objavljali naša dela, delili mnenja in sledili delu ostalih udeleženih. Ta spletna učilnica je namenjena predvsem  učencem, ki sodelujejo v mednarodnih skupinah, se učijo timskega dela in se virtualno srečujejo. Zato smo se pri pouku angleškega jezika najprej seznanili s pravili primernega obnašanja in varnosti na internetu. Na to temo smo ustvarili tudi plakat, ki smo ga objavili v spletni učilnici.

Sledile so predstavitve, zato smo se predstavili v angleškem jeziku in posneli video. Predstavili smo tudi naš domači kraj, šolo in Slovenijo. Rdeča nit projekta sta bili dve temeljni vrednoti- ljubezen in prijateljstvo, katerima pa smo dodali še upanje, ki ga v tem času resnično potrebujemo. Učenci smo ustvarili knjižne kazalke, na katere smo zapisali besede ljubezen, prijateljstvo in upanje v slovenskem in angleškem jeziku. Kazalke smo skupaj z razglednicami iz Dobrne poslali v 10 evropskih držav in sodelujočim učiteljem ter učencem čestitali ob evropskem dnevu jezikov.  Prav tako smo kazalke in razglednice prejeli tudi mi in jih razobesili v našem eTwinning kotičku na zgornjem hodniku naše šole.

Sledil pa je še ključni del našega projekta. V ponedeljek, 27. septembra, smo preko Zoom-a gostili mednarodno video konferenco in skupaj s sodelujočimi učenci ter učitelji praznovali evropski dan jezikov. Učenki Loti in Evita sta zelo uspešno predstavili Dobrno in Slovenijo, povedali sta katere jezike se učimo na naši šoli, podobno pa so storili učenci iz drugih držav in povemo lahko, da smo spoznali marsikaj novega o evropskih državah, glavnih mestih, naučili smo se tudi nekaj novih besed in neizmerno uživali v našem mednarodnem virtualnem druženju. Za nami je nepozabna izkušnja, ki pa je brez znanja angleškega jezika ne bi mogli doživeti.

Skupen izdelek projekta je tudi e- knjiga in če vas zanima,  kaj piše v njej,  si jo lahko pogledate tako, da kliknete na spodnjo povezavo. Pa prijetno branje!

https://read.bookcreator.com/VWBiXknTGucFJTMhwgSi1BICm9I2/YQzYoE0LR2C21ZcmQz1P_Q

Učenci 7. b razreda z mentoricama Jasmino Gojčič in Andrejo Kveder

 

Projekti v šolskem letu 2020/21

Mednarodni projekti Vodja Razred
iEARN – Beremo z mačkom Murijem razredničarki, V. Podpečan 2. r
razredničarka, V. Podpečan 1. r
Naša mala knjižnica V. Pečnik 1.  in 3. r
e-Twinning J. Gojčič, A. Kveder 6. r
Državni projekti Vodja Razred
Zdrava šola A. Tešanović 1. – 9. r
Rastem s knjigo V. Pečnik 7. r
Policist Leon svetuje M. Golčer 5. r
Varno s soncem U. Žužek 1. – 9. r
Tradicionalni slovenski zajtrk Z. Velečič 1. – 9. r
Pasavček T. Zbičajnik 1. – 3. r
Medgeneracijsko branje V. Pečnik 1- 9. r, starši, učitelji
Zlata bralka, zlati bralec V. Pečnik 9. r
Spodbujanje prijateljstva S. Pintar 1. – 9. r
Šolska shema – sadje, mleko Z. Velečič 1. – 9. r
Nacionalni mesec skupnega branja V. Pečnik 1. –  9. r
Mladinske delavnice A. Ž. Pešak 8. in 9. r
Šolski projekti Vodja Udeleženci
Trikotnik branja V. Pečnik učenci, starši, učitelji

Projekt SIO 2020

Projekt SIO 2020

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki smo ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa bodo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

Program se bo izvajal skozi tri medsebojno povezane dejavnosti:

  • izgradnja brezičnih omrežij,
  • nakup nove opreme in
  • razvoj e-storitev in e-vsebin.
Dostopnost